Niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten.

Onze medewerkers en vrijwilligers zijn u zo goed mogelijk van dienst. Toch kan er altijd iets misgaan.

We vinden het belangrijk te horen waarover u niet tevreden bent, zodat wij samen met u naar een passende oplossing kunnen zoeken en onze dienstverlening verbeteren. De eenvoudigste en vaak ook de beste oplossing is uw klacht te bespreken met de medewerker of vrijwilliger die u geholpen heeft. Een gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw ongenoegen wegnemen. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen.

Een klacht indienen

U kunt uw klacht op twee manieren indienen:

 • per e-mail aan onze klachtencommissie via klacht@welzijnskwartier.nl
 • schriftelijk: Welzijnskwartier t.a.v. de klachtencommissie, Callaoweg 1 2223 AS Katwijk

U kunt erop rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en hier zorgvuldig mee om gaan.

Welke gegevens hebben wij nodig?
Om uw klacht goed en snel te behandelen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • uw naam en contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • de gegevens over de persoon of de zaak waarover de klacht gaat
 • een beschrijving van de klacht
 • of u de klacht al heeft besproken met de betreffende medewerker en wat daarvan de uitkomst is
 • eventueel: hoe kan uw klacht verholpen worden en wat verwacht u van Welzijnskwartier?

Ontvangstbevestiging
Nadat u een klacht heeft ingediend, ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. Daarin staat ook wie uw klacht in behandeling heeft. Dit is uiteraard nooit de persoon over wie de klacht gaat.

Contact binnen een week
De medewerker die de klacht behandelt, neemt binnen een week telefonisch contact met u op om uw klacht te bespreken. Misschien hebben we al een oplossing voor uw klacht of hebben we nog enkele vragen. Als u dit wilt, kun u uw klacht verder toelichten.

Antwoord meestal binnen drie weken
Tenzij anders met u is afgesproken, krijgt u binnen drie weken een schriftelijk antwoord met:

 • een samenvatting van uw klacht
 • de resultaten uit het onderzoek naar uw klacht
 • de conclusies van Welzijnskwartier
 • indien mogelijk: een voorstel voor een oplossing

Soms is er meer dan drie weken nodig om uw klacht zorgvuldig te behandelen.
In dat geval hoort u dat binnen drie weken na ontvangst van uw klacht. We geven dan ook aan hoeveel extra tijd we nodig hebben.

Vragen?
Bel of mail ons gerust! Heeft u vragen over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u het beste contact opnemen met de medewerker die uw klacht behandelt.

Niet tevreden?
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de klachtencommissie, dan kunt u terecht bij de directie. Dit kan per email: pietvanarkel@welzijnskwartier, telefonisch via 071-4033323 of schriftelijk Welzijnskwartier t.a.v. de heer P. van Arkel, directeur, Callaoweg 1 2223 AS Katwijk.