Sociaal Beheer

We helpen u om mee te kunnen doen in de samenleving.

Weer mee doen aan de samenleving

In opdracht van de Gemeente Katwijk, helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg om weer deel te nemen aan de maatschappij.

De gemeente Katwijk kan u hiervoor naar onze organisatie doorverwijzen. Een deskundige sociaal werker stelt samen met u doelen vast om uw kansen om terug te keren naar de arbeidsmarkt, te vergroten. Hierbij wordt rekening gehouden met uw talent, ervaring, mogelijkheden en eventuele beperkingen.U heeft waarschijnlijk al een langere tijd niet meer gewerkt. Onder begeleiding leert u om weer aan een arbeidsritme te wennen, met mensen samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen.

U leert daarnaast om taak gerelateerde vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van schoonmaak, onderhoud, horeca, gastheer/gastvrouw schap.Afhankelijk hoe het traject verloopt zullen er nieuwe doelen worden opgesteld of worden bijgesteld.

Op de werkvloer wordt u door onze deskundige collega's begeleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Passchier, sociaal werker. Zij is telefonisch te bereiken via ons algemene nummer: 071-4033323