Vrijwilligerswerk

Samen vinden we vrijwilligerswerk waarmee je een wereld van verschil maakt.

VIPjong bemiddelt jongeren van 12 tot 21 naar passend vrijwilligerswerk.

VIPjong is het onderdeel van VIP dat zich focust op jongeren binnen het vrijwilligerswerk in de gemeente Katwijk. Jongeren hebben het vrijwilligerswerk veel te bieden, maar hebben vaak een andere behoefte dan volwassenen. VIPjong helpt bij het bemiddelen van jongeren naar vrijwilligerswerk. Daarnaast helpen we scholen bij het vormgeven van maatschappelijke stage en ondersteunen we organisaties bij het vinden en begeleiden van ‘jonge’ vrijwilligers.

Maatschappelijke stage

Tijdens de maatschappelijke stage zetten leerlingen, in opdracht van school, zich in als vrijwilliger voor een maatschappelijke organisatie. In het verleden was dit een verplicht onderdeel van het voortgezet onderwijs, maar tegenwoordig zijn scholen zelf vrij om hier een invulling aan te geven. Elke school doet dat op zijn eigen manier.
VIPjong biedt op het gebied van maatschappelijke stages ondersteuning aan scholen, jongeren en maatschappelijke organisaties. Hier ligt de nadruk op het samenbrengen van de verschillende partijen. Door ons netwerk kunnen we leerlingen/scholen in contact brengen met organisaties. Organisaties helpen we om een taak zo aan te bieden dat deze leerzaam is voor leerlingen die stage komen lopen.

VIPjong zet zich in dat de maatschappelijke stages kwalitatief goed in elkaar zitten. Voor ons is het belangrijk dat de volgende onderdelen hierin terug komen;

-De leerling leert iets over vrijwilligerswerk.
-De leerling maakt op een leuke en positieve manier kennis maken met vrijwilligerswerk.
-De leerling ervaart/leert een nieuwe vaardigheid.

Aan de slag op de Nationale Pannenkoekdag

Tijdens de Nationale Pannenkoekdag gaan verschillende groepen jongeren aan de slag met het bakken van pannenkoeken voor ouderen en bewoners in zorginstellingen. Het is een feestelijke dag waarbij de jongeren in contact komen met een doelgroep die ze anders niet zo snel ontmoeten. Voor deze activiteit wordt nauw samengewerkt met diverse sociaal werkers van Welzijnskwartier, kerkelijk jeugdwerk en verschillende zorginstellingen.

Organisaties

VIPJong is er niet alleen voor de jongeren, maar ook voor organisaties. De instroom van jonge vrijwilligers is belangrijk om een organisatie gezond te houden. Wij bieden advies en ondersteuning over hoe jongeren in de organisatie te betrekken. Welke communicatiemiddelen moet je hiervoor gebruiken en hoe kan je een functie aanpassen zodat deze voor ook voor jongeren aantrekkelijk is?

Wil je als organisatie hier meer over weten, neem contact met ons op en wij kijken hoe we hier verder in kunnen helpen.

Meer informatie over vrijwilligerswerk voor jongeren?

Voor meer informatie bel of mail naar Daphne Smit: 071 403 33 23 of daphnesmit@welzijnskwartier.nl