Sport en Bewegen

Sportieve activiteiten voor jong en oud, ondersteuning aan verenigingen en begeleiding op maat. Inschrijven in verplicht en kan via: www.sjorssportief.nl

Intermediair Jeugdsportfonds Katwijk

Sinds 1 januari 2009 bestaat het Jeugdsportfonds Katwijk. Het Jeugdsportfonds Katwijk (JSF) wil zo veel mogelijk kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen laten sporten bij verenigingen. De vergoeding van de contributie (tot € 225,00 per jaar) gaat rechtstreeks naar de vereniging.

Aanvragen
Ouders en sportverenigingen kunnen niet zelf een aanvraag doen. Het JSF werkt vooral via professionals die betrokken zijn bij de scholing en begeleiding van het kind (leraren, jeugdhulpverleners, artsen, buurtwerkers, maatschappelijk werkers, sport- en beweegcoaches). Dit zijn de intermediairs, en zij kunnen een aanvraag doen bij het JSF. Welzijnskwartier heeft sport –en beweegcoaches die intermediair zijn en kunnen bemiddelen in een aanvraag.

Voorwaarden Jeugdsportfonds Katwijk

  • Kind woont in de gemeente Katwijk
  • Leeftijd van 4 tot 18 jaar
  • Inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm
  • Deelname aan georganiseerde sport (sportvereniging)
  • Vergoeding van contributie en/of kleding/materialen totaal maximaal € 225,00 per jaar voor 1 type sport
  • Contributiebetaling gaat rechtstreeks naar de sportvereniging
  • Voor kleding worden waardebonnen verstrekt

Voor zwemles geldt er vanaf 2015 een speciale regeling
Er kan een tweejarige aanvraag worden gedaan met een maximum bedrag van € 545,00 voor het volgen van zwemlessen bij Sportbedrijf Katwijk Aquamar. Zodra het bedrag van € 545,00 is besteed en er nog geen zwemdiploma is behaald, kan het kind verder lessen volgen via het Sportbedrijf, totdat er een diploma is behaald. Bij een tweejarige aanvraag kan er twee jaar lang geen nieuwe aanvraag voor het Jeugdsportfonds of zwemles worden ingediend vanaf de startdatum van de aanvraag.