Sport en Bewegen

Sportieve activiteiten voor jong en oud, ondersteuning aan verenigingen en begeleiding op maat. Inschrijven in verplicht en kan via: www.sjorssportief.nl

Jongeren en Sport

Sport is belangrijk vanwege het positieve effect op lichaam en geest. Daarnaast heeft gezamenlijk sporten en bewegen een gunstige invloed op sociaal gebied. Door met elkaar actief bezig te zijn en een fijne sportbeleving te ervaren, worden onderlinge relaties verbeterd.

Door verschillende sportactiviteiten in de buurt is het niet alleen voor de individuele deelnemers positief, het verhoogt ook het plezier en de leefbaarheid in de buurt. Sociale vaardigheden als communicatie, respect voor anderen en samenwerking zijn hierbij belangrijk. Het belangrijkste bij de activiteiten is meedoen voor iedereen, soms als deelnemers, soms als organisator. Jongeren worden gestimuleerd om zelf activiteiten te bedenken en/of uit te voeren.

Sport in en rondom de jongerencentra
Sociaal werkers met aandachtsgebieden Sport en Jongeren promoten een sportieve en gezonde lifestyle in en rondom verschillende jongerencentra. Jongeren hebben invloed op het sportprogramma, zij bepalen grotendeels wat er gedaan wordt.

Meedoen is belangrijk en staat centraal in het sportaanbod. Laagdrempelig en op ieder moment kan er ingestapt worden. Aanwezig zijn werkt aanstekelijk, jongeren die geen interesse hebben in sport en geen moeite zouden nemen om naar een sportaanbod elders te gaan, raken enthousiast en worden gestimuleerd mee te doen.

Sport wordt ook ingezet als middel voor:

 • Alternatieve vrijetijdsbesteding
 • Vergroten van het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van jongeren
 • Participatie van jongeren (voor en door jongeren)

Street4you

Een laagdrempelige evenement gericht op de wijk en de buurtbewoners. Wijkgerichte activiteiten met als doel het stimuleren van gezonde voeding, voldoende beweging, culturele vrijetijdsbesteding en vrijwilligerswerk onder kinderen en jongeren alsmede het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken. De activiteiten zijn een middel om de mensen uit de buurt te bereiken. Door hen te betrekken bij de activiteiten ontstaat er een beteren aansluiting tussen de leefwereld en behoeften van de buurtbewoners en jongeren.

Street4you heeft als doel:

 • De sociale cohesie/samenhang in de wijk te vergroten
 • stimuleren van gezonde voeding
 • voldoende beweging
 • culturele vrijetijdsbesteding
 • Participatie van jongeren en volwassenen uit de buurt

De Survival
Voor groepen jongeren die opvallen door hun gedrag en /of middelengebruik organiseertWelzijnskwartier in samenwerking met het Platform Verslavingszorg Katwijk survivalpreventie-activiteiten in de Ardennen. Sportieve activiteiten in groepsverband worden gecombineerd met voorlichting en gesprekken met de jongeren over genotsmiddelen.

Het uitgangspunt is dat de jongeren beter te benaderen zijn in een ontspannen sfeer buiten de dagelijkse leefomgeving. De totale problematiek van de individuele jongeren worden tijdens deze dagen beter zichtbaar doordat de jongeren meer open staan om te praten over hun verslaving en /of problemen, waardoor enerzijds de inzet van de voorlichting meer effect heeft en anderzijds gerichte doorverwijzing mogelijk is.

De combinatie voorlichting en lichamelijke activiteiten voorkomt dat het saai wordt, de sportieve activiteiten zijn dus een middel om jongeren te stimuleren om mee te doen aan de voorlichtingen.

Doel:

 • Het bevorderen van de bewustwording van de risico's van genotsmiddelen onder jongeren door het gericht aanbieden van voorlichting aan groepen jongeren.
 • Het vroegtijdig signaleren van risicovol genotsmiddelengebruik en zo nodig het doorverwijzen van jongeren naar andere instellingen, zoals het Jongeren Preventie Project (JPP), stichting jeugdzorg of Parnassia.
 • Het verkrijgen van inzicht in (riskant) gebruik van genotsmiddelen onder de jongeren.

Doelgroep:
Jongeren die woonachtig zijn binnen de gemeente Katwijk, die opvallen door hun gedrag en /of middelengebruikkomen in aanmerking om deel te nemen aan dit project.