Actief met en voor jongeren

Samen met jou werken we aan een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding waarbij je talenten centraal staan.

Aan de slag met je talenten

Jongeren beschikken over heel verschillende talenten maar zijn zich daar niet altijd goed bewust van. Onze talentcoaches helpen jongeren van 12 tot 23 jaar daarmee op weg die door allerlei omstandigheden uit zijn gevallen op het gebied van school of werk.

Samen met een talentcoach wordt bekeken welke talenten aanwezig zijn bij een jongere. Door namelijk samen te kijken naar wat goed gaat, doelgericht te werken aan het oplossen van problemen, te investeren in sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden, wordt een positieve verandering ingezet. Dat kan dan net dat steuntje in de rug zijn om het leven weer op te pakken.

Samen klussen, sporten en zoeken naar scholingsmogelijkheden
Door te klussen bij onder andere het Kluskwartier, met elkaar te koken, te sporten, een stageplek of school te zoeken, werkt de coach samen met de jongere aan:

  • het ontwikkelen van zijn/haar talenten
  • het (her) vinden van een dagstructuur
  • het versterken van eigen kracht en zelfstandigheid.

Onderwijs en talentcoaching
Sinds 2015 heeft Talent coaching een onderwijs element waarbij je MBO 1 diploma kunt halen. Het onderwijs wordt verzorgd door een docent van het Vakcollege Rijmond uit Katwijk. De docent geeft drie dagdelen les in het PMT gebouw aan de Tulpstraat 15 a.

Meer informatie over talentcoaching?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Varkevisser, 0613425713 of stuur een mail naar marcovarkevisser@welzijnskwartier.nl