Actief met en voor jongeren

Samen met jou werken we aan een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding waarbij je talenten centraal staan.

Jongerenwerk Hillegom

Het jongerenwerk Hillegom maakt onderdeel uit van het jongerenwerk Welzijnskwartier en richt zich op jongeren van 10 tot 27 jaar. De activiteiten worden georganiseerd in jongerencentrum Solution. Daarnaast organiseert het ambulant jongerenwerk Hillegom activiteiten met en voor jongeren op o.a. (school)pleintjes, in parken en bij verenigingen. De activiteiten zijn recreatief, educatief, preventief en vormend van karakter.

Dit betekent dat jongerencentrum Solution een plek is waar jongeren vanaf groep 7 (10 jaar), in hun vrije tijd, kunnen chillen, elkaar ontmoeten in een veilige sfeer maar ook kunnen leren, geïnspireerd raken door anderen om zo anderen weer te motiveren zich te ontwikkelen. Een dynamische plek dus waar groepen jongeren activiteiten kunnen opzetten voor, in eerste instantie, de eigen doelgroep. Vandaaruit kunnen jongeren zich aanmelden als vrijwilliger (vanaf 12 jaar en ouder).

Het jongerenwerk van Welzijnskwartier motiveert de jongeren om verantwoordelijkheden op te pakken en zich ook in te zetten voor andere groepen mensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een disco-avond voor LVG-jeugd of mee te helpen bij een klassenfeest voor groepen 7 en 8.

Momenteel is Welzijnskwartier i.s.m. de gemeente Hillegom bezig met het voorbereiden van de verbouwing van het pand Solution. De intentie is er een multifunctioneel pand van te maken waar verschillende doelgroepen onderdak kunnen vinden. Het jongerenwerk zal wel een prominente rol blijven vervullen in het pand en waar mogelijk de verbindingen gaan leggen met andere partijen om nieuwe activiteiten vorm te geven. Heb jij ook goeie ideeën voor het pand? Laat het ons weten door de enquête in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/SHRXQKC

Jongerencentrum Solution
Van den Endelaan 7
2182 ES Hillegom
0252-522118

Sociaal werker: Richard Grimbergen
Tel: 06-10704075
Mail:richardgrimbergen@welzijnskwartier.nl

Sociaal werker: Soufian Oulhadj
Tel: 06-86260667
Mail:soufianoulhadj@welzijnskwartier.nl

Sociaal werker: Umit Colcegen
Tel: 06-13423894
Mail:umitcolcegen@welzijnskwartier.nl

Sociaal werker:
Joyce Verduin
Tel: 06-12522694
Mail:joyceverduin@welzijnskwartier.nl

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het jongerenwerk?
Like ons op Facebook: https://www.facebook.com/jongerenwerkhillegom/
Volg ons op Instagram: jongerenwerkhillegom