Ondersteuning ouderen

Wij bieden u een gevarieerd activiteitenaanbod en ondersteuning zoals personenalarmering, maaltijdservice en klussendienst.

Alzheimer Café Katwijk

Alzheimer Café Katwijk is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Elke maand kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over een leven met dementie onder leiding van deskundige gespreksleiders. Bijeenkomsten vinden plaats op elke tweede woensdag van de maand in Huis van de Buurt Zwanenburg. Vanaf 19.00 uur inloop, het programma start om 19.30 tot 21.30 uur.

Inhoud bijeenkomsten
Gedurende de maanden september tot en met juni vinden tien thema bijeenkomsten plaats. De thema's houden verband met het proces van dementie.Variërend van 'hoe wordt een diagnose gesteld' tot 'wat komt er bij opname in een verpleeghuis kijken'.

Bijeenkomsten starten met een inleiding van deskundige gastsprekers, gevolg door een pauze. In de pauze is er live muziek. Na de pauze is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

U kunt hier de folder van het seizoen 2019-2020 downloaden.

Samenwerkingsverband
Alzheimer Café Katwijk is een samenwerkingsverband tussen Curadomi, DSV, Topaz, Welzijnskwartier, Marente en Alzheimer Nederland

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corrie van Dijk, Topaz-Overduin, telefoon 071-4056111